Find vej

Trailerudlejning

Lej en trailer til stort og småt

Måske skal du flytte, køre haveaffald eller en tur på genbrugsstationen. Uanset dit behov og dine ønsker, kan du leje en passende trailer hos Shop2Go.

Vi kan tilbyde fire forskellige trailertyper.

 

Flyttetrailer

Flyttetrailer

Laster  
Egenvægt 500 kg.
Last 500 kg
Totalvægt 1000 kg
Specifikationer  
Højde 1,6 m.
Længde 3,6 m.
Med rampe Ja
Pris  
Pr. dag 275 kr.
Pr. ekstra dag 100 kr. ved mere end 2. dags leje.
Weekend 450 kr.
Plus forsikring 25 kr. pr. leje.

 

 

Åben gittertrailer

Åben gittertrailer

Laster  
Egenvægt 250 kg.
Last 500 kg
Totalvægt 750 kg
Specifikationer  
Bredde 1,16 m.
Længde 2 m.
Pris  
Pr. dag 200 kr.
Pr. ekstra dag 100 kr.
Weekend 325 kr.

 

 

Hestetrailer

Leje af hestetrailer

Laster  
Egenvægt 700 kg.
Last 1300 kg
Totalvægt 2000 kg
Pris  
Pr. dag 325 kr.
Weekend 550 kr.

 

 

Lille trailer

Lille trailer

Laster  
Egenvægt 200 kg.
Last 300 kg
Totalvægt 500 kg
Specifikationer  
Bredde 1,2 m.
Længde 2 m.
Pris  
Pr. dag 100 kr.
Weekend 150 kr.

 

 

Lejebetingelser

Lejemålets varighed og beregning
For alt materiel der udlejes, regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra vores lokation, til og med den dag, det tilbageleveres til os. Opsigelse kan kun ske med mindst 1 dags varsel. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.
Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag á 8 timer. For yderligere benyttelse aftales dette.
Betaling sker før udlevering.

Det lejedes levering og transport
Trailer leveres i drift klar og forsvarlig stand. Evt. reklamation skal ske ved modtagelsen og kan ikke senere tages til følge. Evt. transportudgifter betales af lejeren.

Driftsudgifter
Lejeren afholder alle evt. driftsudgifter under lejen. F.eks. ekstra smøring, yderligere elektricitet og lign.

Vedligeholdelse og aflevering
Det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores lokation finder eftersyn sted. Eventuelle reparationer og rengøring debiteres lejeren.
Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. “liggedag”.
Lejeren må ikke foretage, eller lade andre foretage, reparationer eller ændringer uden vores samtykke.

Risiko og ansvar
Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vores plads, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden, medmindre lejer dokumenterer, at han har en forsikring, som dækker det lejede, og at præmien er betalt.
Præmien udgør 6,75% af den til enhver tid gældende listepris – præmien tillægges lejeprisen.

  • Præmien dækker brand, tyveri og hærværk af materiellet.
  • Enhver beskadigelse der ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales/erstattes af lejeren.
  • Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med oplysninger om at rapport sendes til Shop2Go senest inden for 48 timer.
  • Lejer hæfter i forsikringssager vedrørende brand og tyveri alene for en selvrisiko på kr. 10.000, – pr. enhed.
  • Ved indlevering af skadet trailer, fortsætter lejen, indtil materiellet er repareret og udlejningsklart.
  • Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende. Disse skader dækkes ikke af den hos udlejer tegnede forsikring.
  • Udbetaling af skadeserstatning fra forsikringsgiveren, skal udelukkende ske til Shop2Go.
  • Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.