Trailerudlejning

Lej en trailer til stort og småt
Måske skal du flytte, køre haveaffald eller en tur på genbrugsstationen. Uanset dit behov og dine ønsker, kan du leje en passende trailer hos Shop2Go.

Vi kan tilbyde fire forskellige trailertyper.

Flyttetrailer

Laster
Egenvægt500 kg.
Last500 kg
Totalvægt1000 kg
Specifikationer
Højde1,6 m.
Længde3,6 m.
Med rampeJa
Pris
Pr. dag275 kr.
Pr. ekstra dag100 kr. ved mere end 2. dags leje.
Weekend450 kr.
Plus forsikring25 kr. pr. leje.

Åben gittertrailer

Laster
Egenvægt250 kg.
Last500 kg
Totalvægt750 kg
Specifikationer
Højde1,16 m.
Længde2 m.
Pris
Pr. dag200 kr.
Pr. ekstra dag100 kr.
Weekend325 kr.

Hestetrailer

Laster
Egenvægt700 kg.
Last1300 kg
Totalvægt2000 kg
Pris
Pr. dag325 kr.
Weekend550 kr.

Lille trailer

Laster
Egenvægt200 kg.
Last300 kg
Totalvægt500 kg
Specifikationer
Bredde1,2 m.
Længde2 m.
Pris
Pr. dag100 kr.
Weekend150 kr.
Indvendigt ladmål:199 x 116 x 34 mm
Totalmål:305 x 122 x 93 cm
Totalvægt:500 kg
Lasteevne:380 kg
Totalvægt:(kg) 1.300,00
Lasteevne:(kg) 800,00
Indvendig længde:(cm) 300,00
Indvendig bredde:(cm) 151,00
Indvendig højde:(cm) 190,00

Lejebetingelser

Lejemålets varighed og beregning
For alt materiel der udlejes, regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra vores lokation, til og med den dag, det tilbageleveres til os. Opsigelse kan kun ske med mindst 1 dags varsel. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.
Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag á 8 timer. For yderligere benyttelse aftales dette.
Betaling sker før udlevering.

Det lejedes levering og transport
Trailer leveres i drift klar og forsvarlig stand. Evt. reklamation skal ske ved modtagelsen og kan ikke senere tages til følge. Evt. transportudgifter betales af lejeren.

Driftsudgifter
Lejeren afholder alle evt. driftsudgifter under lejen. F.eks. ekstra smøring, yderligere elektricitet og lign.

Vedligeholdelse og aflevering
Det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores lokation finder eftersyn sted. Eventuelle reparationer og rengøring debiteres lejeren.

Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. “liggedag”.

Lejeren må ikke foretage, eller lade andre foretage, reparationer eller ændringer uden vores samtykke.

Risiko og ansvar
Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vores plads, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden, medmindre lejer dokumenterer, at han har en forsikring, som dækker det lejede, og at præmien er betalt.

Præmien udgør 6,75% af den til enhver tid gældende listepris – præmien tillægges lejeprisen.

  • Præmien dækker brand, tyveri og hærværk af materiellet.
  • Enhver beskadigelse der ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales/erstattes af lejeren.
  • Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med oplysninger om at rapport sendes til Shop2Go senest inden for 48 timer.
  • Lejer hæfter i forsikringssager vedrørende brand og tyveri alene for en selvrisiko på kr. 10.000, – pr. enhed.
  • Ved indlevering af skadet trailer, fortsætter lejen, indtil materiellet er repareret og udlejningsklart.
  • Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende. Disse skader dækkes ikke af den hos udlejer tegnede forsikring.
  • Udbetaling af skadeserstatning fra forsikringsgiveren, skal udelukkende ske til Shop2Go.
  • Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer?